Trang chủ » Tin tức » MSI Sword 15

MSI Sword 15

 

#product-main-nav h1 {
color: #fff;
}
#product-main-nav .category {
color: #fff;
}

var productId = “235170”;
var productCountry = “global”;
var productShopNowLink = “http://www.msi.com/Laptop/Sword-15-A11UX/shopnow”;

.GF-kv {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/kv-bg.jpg), url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/kv-bg-x.jpg);
background-size: inherit, inherit;
background-position: top center, top center;
background-repeat: no-repeat, repeat-x;
padding-bottom: 250px;
background-color: #ad6a3d;
padding-top: 75px;
overflow: hidden;
}

.GF-kv .GF-kv-laptop {
margin: 6% 36% 0% 10%;
position: relative;
z-index: 2;
animation-name: GF-kv-float;
animation-duration: 2s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
animation-delay: 0;
animation-play-state: running;
animation-fill-mode: none;
}

.GF-kv .GF-kv-laptop img {
width: 100%;
max-width: 700px;
}

.GF-kv .GF-kv-warrior {
margin: -20% -34% 0% 35%;
position: relative;
position: relative;
z-index: 3;
}

.GF-kv .GF-kv-warrior img {
width: 100%;
max-width: 900px;
}

.GF-kv .GF-kv-col {
position: inherit;
margin-top: -250px;
margin-bottom: 0px
}

.GF-kv .GF-kv-title {
margin-top: 0px;
margin-bottom: 80px;
position: relative;
z-index: 4
}

.GF-kv .GF-kv-title img {
width: 100%
}

.GF-kv .GF-kv-title .kv-slogan {
width: 90%;
margin: 0px auto;
}

.GF-kv .GF-kv-title .kv-name {
width: 80%;
margin: 0px auto;
}

.GF-kv .GF-kv-top {
position: absolute;
top: 240px;
right: 50px;
left: 50px;
display: flex;
justify-content: space-between;
z-index: 4
}

.GF-kv .GF-kv-intel {
text-align: left;
color: #fff;
display: block;
line-height: 28px;
font-size: 16px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}

.GF-kv .GF-kv-intel img {
width: 120px;
margin-right: 20px;
}

.GF-kv .GF-kv-pcmag {}

.GF-kv .GF-kv-pcmag img {
width: 120px;
}

.GF-kv .GF-kv-content {
position: relative;
text-align: center;
margin-top: 20px;
;
margin-bottom: 80px;
text-align: center
}

.GF-kv .GF-kv-content p {
margin-bottom: 10px;
max-width: 800px;
margin: 0 auto
}

.GF-kv .GF-kv-video {
position: relative;
width: 100%;
background: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/video-bg.jpg’) no-repeat center center / contain;
-webkit-mask: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/mask.png’) no-repeat center center / contain;
mask: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/mask.png’) no-repeat center center / contain;
}

.GF-kv .GF-kv-video a {
display: block;
overflow: hidden;
position: relative
}

.GF-kv .GF-kv-video a img.video-bg {
display: block;
margin: 0 auto;
transition-duration: 5000ms;
width: 100%
}

.GF-kv .GF-kv-video a:hover img.video-bg {
transform: scale(1.2);
}

.GF-kv .GF-kv-video .video-btn {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
margin-left: -230px;
margin-top: -143px;
width: 460px;
}

.GF-kv .GF-kv-buy {
background: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/gpu-tab-btn.png’) center bottom no-repeat;
background-size: contain;
font-family: ‘DINCond-Medium-Regular’;
font-size: 22px;
max-width: 350px;
margin: auto;
}

.GF-kv .GF-kv-buy a {
color: #fff;
display: block;
padding: 30px 0;
margin-bottom: 50px;
}

.GF-kv .GF-kv-buy a:hover {
color: #00f6ff;
display: block;
}

@keyframes GF-kv-float {
from {
bottom: 0;
}
to {
bottom: 10px;
}
}

@media (max-width: 1699px) {
.GF-kv .GF-kv-laptop img {
max-width: 750px;
}
.GF-kv .GF-kv-top {
top: 240px;
right: 30px;
left: 30px;
}
}

@media (max-width: 1599px) {
.GF-kv .GF-kv-col {
margin-top: -170px;
}
.GF-kv .GF-kv-video {
margin-top: -50px;
}
.GF-kv .GF-kv-top {
top: 260px;
}
}

@media (max-width: 1399px) {
.GF-kv {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/kv-bg.jpg);
background-size: 140%;
}
.GF-kv .GF-kv-col {
margin-top: -160px;
}
}

@media (max-width: 1299px) {
.GF-kv .GF-kv-col {
margin-top: -150px;
}
.GF-kv .GF-kv-intel img {
width: 100px;
margin-right: 15px;
}
.GF-kv .GF-kv-pcmag img {
width: 100px;
}
.GF-kv .col-kv-video {
margin: -50px -100px 0px;
}
}

@media (max-width: 1199px) {
.GF-kv .GF-kv-col {
margin-top: -140px;
}
}

@media (max-width: 991px) {
.GF-kv {
background-size: 160%;
}
.GF-kv .GF-kv-laptop {
margin: 40% 0% 0% 5%;
}
.GF-kv .GF-kv-warrior {
margin: 0% -50% 0% -20%;
}
.GF-kv .GF-kv-col {
margin-top: -80px;
}
.GF-kv .GF-kv-title .kv-slogan {
width: 70%;
}
.GF-kv .GF-kv-title .kv-name {
width: 60%;
}
.GF-kv .GF-kv-top {
top: 240px;
right: 30px;
left: 30px;
}
.GF-kv .GF-kv-intel {
font-size: 15px;
line-height: 26px;
}
.GF-kv .GF-kv-intel img {
width: 80px;
margin-right: 15px;
}
.GF-kv .GF-kv-pcmag img {
width: 80px;
}
.GF-kv .col-kv-video {
margin: -50px -150px 0px;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.GF-kv {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/kv-bg.jpg);
background-size: 250%;
padding-top: 30px;
}
.GF-kv .GF-kv-laptop {
margin: 20% -15% 0% 0%;
}
.GF-kv .GF-kv-warrior {
margin: 0% -60% 0% -30%;
}
.GF-kv .GF-kv-title {
margin-bottom: 30px;
}
.GF-kv .GF-kv-title .kv-slogan {
width: 90%;
}
.GF-kv .GF-kv-title .kv-name {
width: 80%;
}
.GF-kv .GF-kv-top {
position: relative;
top: 0px;
left: 0px;
right: 0px;
justify-content: center;
}
.GF-kv .GF-kv-top .GF-kv-pcmag {
width: 60px;
margin-right: 20px;
}
.GF-kv .GF-kv-intel .GF-top-intel {
margin-bottom: 10px;
}
.GF-kv .GF-kv-intel {
font-size: 9px;
line-height: 16px
}
.GF-kv .GF-kv-intel img {
width: 60px;
}
.GF-kv .GF-kv-pcmag img {
width: 60px;
margin-left: 15px
}
.GF-kv .GF-kv-content {
margin-bottom: 40px;
}
.GF-kv .col-kv-video {
margin: 50px -200px 0px;
}
.GF-kv .GF-kv-video .video-btn {
margin-left: -180px;
margin-top: -123px;
width: 360px;
}
.GF-kv .GF-kv-buy a {
padding: 15px 0;
}
}

@media (max-width: 640px) {
.GF-kv .GF-kv-title .kv-slogan {
width: 100%;
}
.GF-kv .GF-kv-title .kv-name {
width: 90%;
}
.GF-kv .GF-kv-video .video-btn {
margin-left: -150px;
margin-top: -103px;
width: 300px;
}
}
@media (max-width: 499px) {
.GF-kv .GF-kv-intel img {
width: 100%;
}
.GF-kv .GF-kv-top {
align-items: center;
}
}

@media (min-width: 1920px) {}

Sword 15 Warrior
Sword 15 Leopard
Làm sắc nét trò chơi của bạn
Kiếm 15
Intel Core i7

Được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý Intel ® Core ™ i7 thế hệ thứ 11
PC MAG

Với bộ vi xử lý Intel® Core ™ i7 thế hệ thứ 11 mới nhất và được hỗ trợ bởi đồ họa NVIDIA ® GeForce RTX ™ 30 series, Sword 15 được tối ưu hóa để mang lại hiệu suất thực sự trong khi chơi game. Thanh kiếm mới 15 được chế tạo với cùng một kỹ thuật thủ công tinh xảo được sử dụng để rèn một lưỡi kiếm. Chạy ở hiệu suất tối ưu và tỏa sáng trên chiến trường.

Video Sword 15Video Sword 15


$(document).ready(function() {
$(“.fancybox”).fancybox();
});
.GF-photo {
margin-top: 0px;
background: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/photo-bg-bottom.jpg) center center no-repeat #ad6a3d;
background-size: cover
}

.GF-photo-bg {
background: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/photo-bg.png) center center no-repeat;
background-size: 120%;
position: relative;
top: -300px;
}

.GF-photo-p {
display: block;
animation-name: GF-kv-float;
animation-duration: 2s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
animation-delay: 0;
animation-play-state: running;
animation-fill-mode: none;
position: relative;
}

@keyframes GF-kv-float {
from {
bottom: 0px;
}
to {
bottom: 30px;
}
}

.GF-photo-p1 {
margin: -220px -150px 0px 0px;
animation-delay: 0;
animation-duration: 2s;
}

.GF-photo-p2 {
margin: 20px -180px 0px -60px;
animation-delay: 0.5;
animation-duration: 2.2s;
}

.GF-photo-p3 {
margin: 320px -50px 0px -270px;
animation-delay: 1;
animation-duration: 2.5s;
}

.GF-photo-p4 {
margin: -180px -30px 0px -190px;
animation-delay: 1.5;
animation-duration: 3s;
}

.GF-photo-p img {
width: 100%
}

.GF-photo-content {
margin-top: -300px;
margin-bottom: 100px;
}

.GF-photo-content p {
padding-left: 20px;
padding-right: 20px;
}

@media (max-width: 1699px) {
.GF-photo-bg {
background-size: cover;
}
.GF-photo-p1 {
margin: -80px -150px 0px 0px;
}
.GF-photo-p2 {
margin: 40px -180px 0px -60px;
}
.GF-photo-p3 {
margin: 360px 0px 0px -350px;
}
.GF-photo-p4 {
margin: -50px -30px 0px -220px;
}
}

@media (max-width: 1399px) {
.GF-photo-bg {
background-size: 125%;
}
.GF-photo-p1 {
margin: -50px -100px 0px -50px;
}
}

@media (max-width: 1199px) {
.GF-photo-bg {
background-size: 135%;
}
.GF-photo-p1 {
margin: -50px -90px 0px -90px;
}
.GF-photo-p2 {
margin: 70px -140px 0px -100px;
}
.GF-photo-p3 {
margin: 330px -30px 0px -250px;
}
.GF-photo-p4 {
margin: 0px -30px 0px -160px;
}
}

@media (max-width: 991px) {
.GF-photo-content p {
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
}
.GF-photo-bg {
background-size: 180%;
}
.GF-photo-p1 {
margin: -80px -140px 0px -90px;
}
.GF-photo-p2 {
margin: 70px -200px 0px -50px;
}
.GF-photo-p3 {
margin: 350px -30px 0px -250px;
}
.GF-photo-p4 {
margin: 60px -60px 0px -160px;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.GF-photo-bg {
background-size: 250%;
}
.GF-photo-p1 {
margin: -100px -160px 0px -80px;
}
.GF-photo-p2 {
margin: 70px -250px 0px 0px;
}
.GF-photo-p3 {
margin: 280px 30px 0px -260px;
}
.GF-photo-p4 {
margin: 200px -30px 0px -230px;
}
}

@media (max-width: 640px) {
.GF-photo-bg {
background-size: 450%;
}
.GF-photo-p1 {
margin: -50px -130px 0px -50px;
}
.GF-photo-p2 {
margin: 130px -240px 0px 0px;
}
.GF-photo-p3 {
margin: 290px 0px 0px -200px;
}
.GF-photo-p4 {
margin: 250px -40px 0px -180px;
}
.GF-photo-content {
margin-bottom: 0px
}
}

@media (min-width: 1921px) {
.GF-photo {
background-size: contain
}
.GF-photo-bg {
background-size: contain;
}
}

Kiếm 15
Kiếm 15
Kiếm 15
Kiếm 15

Thời xa xưa, có tồn tại một thanh kiếm huyền thoại được nhập hồn của rồng.

“Dragon Blade” được rèn bởi Long tộc và không có vũ khí nào sánh được với nó. Mỗi cú xoay đều tạo ra một luồng gió như một cơn bão và mỗi cú đánh sẽ đốt cháy bầu trời trong một cơn bão dữ dội. Bây giờ, hãy nhặt Dragon Blade được ban tặng với sức mạnh của loài rồng và chiến đấu trên một tầm cao mới.


.GF-artist {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/artist-bg.jpg), url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/artist-bg-x.jpg);
background-position: center bottom, center bottom;
background-repeat: no-repeat, repeat-x;
padding: 100px 0px 50px;
background-color: #ad6a3d;
}

.GF-artist-box {
background: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/artist-photo.jpg) #1d0c14 no-repeat;
background-size: 100%;
max-width: 1000px;
margin: 0px auto
}

.GF-artist-content {
padding: 460px 180px 145px;
position: relative
}

.GF-artist-content h3 {
font-size: 42px;
font-family: ‘DINCond-Bold’;
color: #bda5b9;
margin-bottom: 15px
}

.GF-artist-content h4 {
font-size: 26px;
font-family: ‘DINCond-Bold’;
color: #bda5b9;
margin-bottom: 80px
}

.GF-artist-content p {
font-size: 18px;
font-family: ‘DINCond-Bold’;
color: #bda5b9;
}

.GF-aryist-sign {
position: absolute;
top: 36%;
left: -8%;
width: 440px;
}

@media (max-width: 1599px) {
.GF-artist-content {
padding: 400px 140px 140px;
}
.GF-aryist-sign {
top: 30%;
}
}

@media (max-width: 1499px) {
.GF-artist {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/artist-bg.jpg);
background-position: center bottom;
background-repeat: no-repeat;
padding: 70px 0px 50px;
background-color: #ad6a3d;
}
.GF-artist-content {
padding: 300px 100px 100px;
}
.GF-aryist-sign {
top: 25%;
width: 350px;
}
}

@media (max-width: 1299px) {
.GF-artist-content {
padding: 250px 80px 80px;
}
.GF-aryist-sign {
top: 20%;
width: 300px;
}
}

@media (max-width: 1099px) {
.GF-artist-content {
padding: 230px 60px 60px;
}
.GF-aryist-sign {
top: 20%;
width: 250px;
}
}

@media (max-width: 991px) {
.GF-artist-content {
padding: 240px 50px 50px;
}
.GF-artist-content h3 {
font-size: 38px;
margin-bottom: 10px
}
.GF-artist-content h4 {
font-size: 24px;
margin-bottom: 50px
}
.GF-artist-content p {
font-size: 16px;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.GF-artist {
background-size: cover
}
.GF-artist-content {
padding: 200px 40px 40px;
}
.GF-aryist-sign {
top: 15%;
width: 200px;
}
}

@media (max-width: 640px) {
.GF-artist-content {
padding: 200px 25px 30px;
}
.GF-artist-content h3 {
font-size: 26px;
margin-bottom: 10px
}
.GF-artist-content h4 {
font-size: 18px;
margin-bottom: 40px
}
.GF-aryist-sign {
top: 15%;
width: 160px;
}
}

@media (min-width: 1920px) {}

NAGANO TSUYOSHICH NGHIỆP MINH HỌA TRONG CÁC NHÂN VẬT TRÒ CHƠI

Ký hiệu NAGANO TSUYOSHI

Nagano Tsuyoshi, người đã tạo ra bìa game ấn tượng nhất “Romance of the Three Kingdoms V” được các game thủ yêu thích từ những năm 1990 hiện đang cộng tác với MSI.

Với các nhân vật sống động như thật, khơi gợi trí tưởng tượng của game thủ và nhập vai của các chỉ huy quân đội, sự cống hiến của Tsuyoshi Nagano trong lĩnh vực game cũng giống như quá trình tu luyện lâu dài của MSI. Với tinh thần tinh tế, chúng tôi hợp tác để cùng nhau điều chỉnh Katana GF76 và các ý tưởng hình ảnh dành riêng cho các game thủ.


.GF-cpu {
background: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/cpu-laptop-x.jpg) repeat-x #000;
background-size: contain;
padding-top: 0px;
}

.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -100% 0% -30%;
}

.GF-cpu .GF-cpu-left img {
width: 100%;
}

.GF-cpu .GF-cpu-right {
text-align: center;
margin-top: 100px
}

.GF-cpu .GF-cpu-right .intel-logo {
width: 120px;
}

.GF-cpu .data {
margin-bottom: 20px;
}

@media (max-width: 1699px) {
.GF-cpu .GF-cpu-right .intel-logo {
width: 110px;
}
}

@media (max-width: 1599px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -130% 0% -60%;
}
}

@media (max-width: 1399px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -160% 0% -60%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right .intel-logo {
width: 100px;
}
}

@media (max-width: 1299px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -160% 0% -80%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right {
margin: 20% 0% 0% -60%;
}
}

@media (max-width: 1199px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -140% 0% -100%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right {
margin: 10% 0% 0% -60%;
}
}

@media (max-width: 991px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -70% -20% -40%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right {
margin: 15% 0% 0% 0%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right .intel-logo {
width: 90px;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -80% -15% -50%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right {
margin: 30% 0% 0% 0%;
}
.GF-cpu .GF-cpu-right .intel-logo {
width: 80px;
}
}

@media (max-width: 640px) {
.GF-cpu .GF-cpu-left {
margin: 0% -80% -35% -50%;
}
}

@media (min-width: 1920px) {}

Nền tảng Intel® Evo ™ Hoàn toàn Mới Trải nghiệm đặc biệt ở mọi nơi.

HIỆU SUẤT TIỀM NĂNG ĐẾN TRÒ CHƠI

Equips the latest 11th Gen. Intel® Core™ i7 processor, it’s up to 40% performance gains over the previous generation. Achieve greater power with this 8-core processor supporting up to 4.6GHz dual core frequency to maximize efficiency in gameplay, multi-task work and productivity.

 • 8Cores
 • Up to 40% performance boost
 • 2x L3 cache size

* Performance compared to i7-10750H. Specs varies by model.


.GF-gpu {
background: #000;
}

.GF-gpu-content {
margin-top: 100px;
}

.GF-gpu-content .nv-logo {
width: 240px
}

.GF-gpu-nav {
padding-top: 120px;
background: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/gpu-tab-top.jpg’) center bottom no-repeat;
background-size: cover;
}

.GF-gpu-nav .slick-track {
transform: translate3d(0px, 0px, 0px) !important;
}

.GF-gpu-nav .slick-list {
padding: 0px !important
}

.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide {
background: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/gpu-tab-btn.png’) center bottom no-repeat;
background-size: contain;
font-size: 22px;
padding: 30px 0px;
font-family: ‘DINCond-Medium-Regular’;
cursor: pointer
}

.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide span {
font-size: 30px;
line-height: 20px;
position: relative;
}

.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide.slick-current {
color: #00f6ff;
}

.GF-gpu-tab-bottom {
background: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/gpu-tab-bottom.jpg’) center top no-repeat;
background-size: cover;
height: 200px;
width: 100%
}

.GF-gpu .slider-gpu-nav {
max-width: 1920px;
margin: 0px auto
}

.GF-gpu .slider-gpu {
background: url(‘https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/gpu-tab-bg.jpg’) center center no-repeat;
background-size: cover;
}

.GF2021 .slick-slider {
margin-bottom: 0;
}

@media (max-width: 1699px) {
.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide {
font-size: 20px;
padding: 13px 0px;
}
.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide span {
font-size: 24px;
bottom: -2px
}
}

@media (max-width: 1599px) {}

@media (max-width: 1399px) {}

@media (max-width: 1299px) {
.GF-gpu-content .nv-logo {
width: 200px
}
.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide {
font-size: 18px;
padding: 12px 0px;
background-size: 100% 100%;
}
.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide span {
font-size: 20px;
bottom: -2px
}
}

@media (max-width: 1199px) {}

@media (max-width: 991px) {
.GF-gpu-content .nv-logo {
width: 180px
}
}

@media (max-width: 768px) {
.GF-gpu-content .nv-logo {
width: 160px
}
.GF-gpu-nav {
padding-top: 30px;
background-size: 130%;
}
.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide {
font-size: 15px;
padding: 18px 0px;
height: 80px;
}
.GF-gpu-nav .slick-list .slick-slide span {
font-size: 13px;
bottom: 0px
}
}

@media (max-width: 620px) {
.GF-gpu-nav {
padding-top: 30px;
background-size: 160%;
}
}

@media (min-width: 1921px) {
.GF-gpu-nav {
background-size: contain;
}
.GF-gpu-tab-bottom {
background-size: contain;
}
}

GEFORCE RTX 30 SERIES LAPTOPS, THE ULTIMATE PLAY
EMPOWER THE FULL PERFORMANCE

GeForce RTX™ 30 Series GPUs deliver the ultimate performance for gamers and creators. They’re powered by Ampere—NVIDIA’s 2nd gen RTX architecture—with new RT Cores, Tensor Cores, and streaming multiprocessors for the most realistic ray-traced graphics and cutting-edge AI features.

.GF-gpu-tab1-left {
position: relative;
z-index: 2;
margin-top: 100px
}

.GF-gpu-tab1-left h3 {
color: #00f6ff;
}

.gpu-tab-ul {
list-style: none;
padding-inline-start: 0px;
margin-bottom: 20px;
}

.gpu-tab-ul li {
position: relative;
margin-top: 10px;
display: block;
height: 30px;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-itemname {
position: absolute;
z-index: 2;
line-height: 30px;
font-size: 18px;
font-family: ‘DINCond-Bold’;
padding-left: 0px;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-value {
position: absolute;
top: 0px;
width: 50px;
height: 100%;
text-align: right;
line-height: 30px;
font-size: 20px;
font-family: ‘DINCond-Bold’;
padding-right: 10px;
transform: skewX(-12deg);
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-value span {
padding: 0px 5px;
margin-right: -70px;
color: #00f6ff;
font-size: 24px;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar1 {
width: 10%;
background: linear-gradient(to right, #000000, #3f005d 60%, #00f6ff 90%);
transition-duration: 1500ms;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar2 {
width: 10%;
background: linear-gradient(to right, #000000, #3f005d 60%, #00f6ff 90%);
transition-duration: 1500ms;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar3 {
width: 10%;
background: linear-gradient(to right, #000000, #3f005d 60%, #00f6ff 90%);
transition-duration: 1500ms;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar4 {
width: 10%;
background: linear-gradient(to right, #000000, #3f005d 60%, #00f6ff 90%);
transition-duration: 1500ms;
}

.aos-animate .gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar1 {
width: 80%;
}

.aos-animate .gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar2 {
width: 65%;
}

.aos-animate .gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar3 {
width: 55%;
}

.aos-animate .gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-bar4 {
width: 40%;
}

.GF-gpu-tab1-right {
margin: 0% -45% 0% -125%;
max-width: 2400px
}

.GF-gpu-tab1-right img {
width: 100%;
}

@media (max-width: 1699px) {
.GF-gpu-tab1-left {
margin-top: 50px
}
.GF-gpu-tab1-right {
margin: 0% -45% 0% -150%;
}
}

.gpu-tab-ul li {
height: 24px;
}

.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-itemname,
.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-value {
line-height: 24px;
}

@media (max-width: 1599px) {}

@media (max-width: 1399px) {}

@media (max-width: 1299px) {
.GF-gpu-tab1-left h3 {
font-size: 16px
}
.GF-gpu-tab1-right {
margin: 0% -55% 0% -180%;
}
}

@media (max-width: 1199px) {}

@media (max-width: 991px) {
.GF-gpu-tab1-left {
margin-top: 0
}
.GF-gpu-tab1-right {
margin: 0% -50% 0% -120%;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.GF-gpu-tab1-left {
margin-top: 0
}
}

@media (max-width: 620px) {
.gpu-tab-ul li span,
.gpu-tab-ul li .gpu-tab-li-itemname {
font-size: 12px;
}
.aos-init {
padding: 0;
}
}

@media (min-width: 1920px) {}

3DMARK TIME SPY BENCHMARK (DX12)

3DMARK TIME SPY BENCHMARK (DX12)

GEFORCE RTX™ 3060 & RTX™ 3050 Ti & RTX™ 3050

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
  130%
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 SUPER™ Laptop GPU
  121%
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 Laptop GPU
  100%
 •  
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
  140%
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
  120%
 • NVIDIA® GeForce GTX 1650 Ti Laptop GPU
  100%

*Performance may vary by system configuration and game settings.

RESIZABLE
BAR
RAY
TRACING
DLSS AI
ACCELERATION
RTX.
IT’S ON.
DYNAMIC
BOOST 2.0
.slider-gpu-tab1 {
text-align: center;
padding: 20px 0px;
}

.slider-gpu-tab1 h4 {
font-family: ‘DINCond-bold’;
font-size: 30px;
color: #00f6ff
}

.slider-gpu-tab1 img {
width: 100%;
margin: 0px auto
}

.slider-gpu-tab1 .gpu-btn-video {
background: #00f6ff;
font-family: ‘DINCond-bold’;
font-size: 30px;
color: #fff;
transform: skewX(-8deg);
padding: 6px 60px;
display: inline-block;
margin-top: 30px
}

@media (max-width: 1299px) {
.slider-gpu-tab1 h4 {
font-size: 24px;
}
}

@media (max-width: 991px) {
.slider-gpu-tab1 {
padding: 120px 0px;
}
.slider-gpu-tab1 h4 {
font-size: 22px;
}
}

@media (max-width: 768px) {
.slider-gpu-tab1 h4 {
font-size: 20px;
}
.slider-gpu-tab1 {
padding: 60px 0px 40px;
}
}

RESIZABLE BAR

Resizable BAR is an advanced PCI Express feature that enables the CPU to access the entire GPU frame buffer at once and improve performance.

*Function may differ due to version change. Please update the latest VBIOS/BIOS/Driver through MSI official website or consult service center.

Công nghệ BAR có thể thay đổi kích thước của MSI

Traditional Design

Công nghệ BAR có thể thay đổi kích thước của MSI

MSI Resizable BAR technology

 

(function($) {
$(‘.slider-gpu’).slick({
dots: false,
arrows: false,
infinite: true,
speed: 500,
fade: true,
cssEase: ‘linear’,
draggable: false,
swipeToSlide: false,
});
$(‘.slider-gpu-nav’).slick({
slidesToShow: 5,
slidesToScroll: 1,
asNavFor: ‘.slider-gpu’,
dots: false,
centerMode: false,
draggable: false,
swipeToSlide: false,
focusOnSelect: true
});
}(jQuery));
.GF-keyboard {
background: #000;
padding-top: 150px;
}

.GF-keyboard .container {
width: 82%;
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-left {
margin: 0% -20% 0% -80%;
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-left img {
width: 100%;
display: block;
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-right {
text-align: center;
margin-top: 100px;
position: relative;
z-index: 2;
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-right ul {}

.GF-keyboard .GF-keyboard-right ul li {
font-size: 24px;
display: inline-block;
padding: 15px 25px;
margin: 0px;
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center center;
font-family: ‘DINCond-Bold’;
color: #fff
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-right ul li:nth-child(1) {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/keyboard-ul1.png);
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-right ul li:nth-child(2) {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/keyboard-ul2.png);
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-right ul li:nth-child(3) {
background-image: url(https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/nb/Sword15-RTX30/keyboard-ul3.png);
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-laptop-light {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
top: 0px;
bottom: 0px;
left: 0px;
right: 0px;
animation-name: GF-keyboard-laptop;
animation-duration: 2s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
animation-delay: 0;
animation-play-state: running;
animation-fill-mode: none;
}

@keyframes GF-keyboard-laptop {
from {
opacity: 0;
}
to {
opacity: 1;
}
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-animate {
margin-top: 30px;
}

.GF-keyboard .GF-keyboard-animate img {
width: 100%;
}

@media (max-width: 1699px) {
.GF-keyboard {
padding-top: 100px;
}
}

@media (max-width: 1599px) {}

@media (max-width: 1399px) {
.GF-keyboard {
padding-top: 50px;
}
.GF-keyboard .GF-keyboard-right ul li {
font-size: 22px;
padding: 13px 20px;
}
}

@media (max-width: 1299px) {}

@media (max-width: 1199px) {}

@media (max-width: 991px) {
.GF-keyboard {
padding-top: 0px;
}
.GF-keyboard .GF-keyboard-left {
margin: -20% -30% 30% -40%;
}
.GF-keyboard .GF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 0901 49 47 49
HTKT: 0931 77 57 57